คัมแบ็กแข่งไทย ลุ้นให้กลับมาแข่งอีกครั้ง

คัมแบ็กแข่งไทย วันนี้สมาคม ฯ จะเข้าไป พูดคุยกับ ภาครัฐ และจะนำ เสนอมาตรการ สำหรับการ จัดแข่ง ขันเพราะ
เรามี ประสบการณ์ใน การจัดแข่ง ขันมาแล้ว

อีกทั้งเผย ถึงความพร้อม ของส มาคมฯ และการแข่ง ขันวอล เลย์บอล เป็นรูปแบบ กีฬาที่ ไม่ได้ มีการปะ ทะกัน เรือ
อากาศเอก จักรสุวรรณ เผย ส่วนผล การประชุม จะเป็น อย่างไร

คัมแบ็กแข่งไทย

จะกลับมาแข่ง ขันได้ ในช่วง เวลาใดสมา คมฯจะมีการ แจ้งให้ทราบ อีกครั้ง เลขาธิการ สมาคม ฯ ทิ้งท้าย ไดกิ้น
วอลเลย์ บอลไทย แลนด์ลีก ครั้งที่ 16 ฤดูกาล 2020-21แข่ง ขัน ผ่านไปแล้ว 3 เกม

ในประเภท ทีมชาย จ่าฝูงเป็น ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี ส่วนใน ประเภท ทีมหญิง จ่าฝูงเป็น สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค เรืออา
กาศเอก จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการ สมาคมกีฬาวอลเลย์ บอลแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า สมา คมฯ จะเข้า ประชุมกับ ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพ ร่ระบาด

ของโรค ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อหาแนว ทางในการ กลับมาจัด การแข่ง ขันวอลเลย์ บอลไทย
แลนด์ลีกสมา คมฯ

ได้ประกาศ เลื่อนการแข่ง ขันไดกิ้นวอล เลย์บอล ไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 16 ฤดูกาล 2020-21 ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 4
ออกไป อย่างไม่มี กำหนด เนื่องจากคำสั่ง และทำตาม มาตรการของ ภาครัฐ

ขณะเดียวกันสมา คมฯจะเข้าไปพูดคุย และปรึกษาหา แนวทางให้ กับการแข่ง ขันในช่วงที่ เหลือกับ ศบค. ณ
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ดูบอลสด

สมาคมกีฬา วอลเลย์ บอลแห่ง ประเทศไทย ประกาศเลื่อน การแข่ง ขันไดกิ้น วอลเลย์ บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่
16 ฤดูกาล 2020-21 ในโปรแกรม ที่เหลือ

คัมแบ็กแข่งไทย

ออกไปอย่าง ไม่มีกำหนด ไทยแลนด์ลีก ซีซันใหม่แข่ง ขันมาแล้ว 3 สัปดาห์ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 และ
ยังเหลือ โปรแกรม ในเลกแรก ในช่วงเดือน มกราคม 2564 อีก 4 สัปดาห์และ

เนื่องด้วย สถานการณ์โควิด-19 และเพื่อ เป็นไป ตามการ ให้ความ ร่วมมือ กับภาครัฐส มาคมฯ จึงได้ ประกาศ
เลื่อนการแข่ง ขันในนัดที่ เหลือ ออกไปก่อน อย่างไม่ มีกำหนด

ทั้งนี้สมา คมฯจะรอดู สถานการณ์ ของโควิด-19 รวมถึงการ ประกาศผ่อนปรน จากทาง ภาครัฐ จึงจะมี การกำหนด
โปรแกรม การแข่ง ขันในนัด ต่อไป  ฟอร์มดีต่อเนื่อง | วอลเลย์บอล