แข่งตบเก็บชัย การแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์ที่เมืองไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31) ประจำปี 2563

แข่งตบเก็บชัย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุตรี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงราย

เป็นการแข่ง รอบแรก มีผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ กลุ่มหญิง รอบแรก สาย B ทีมโรงเรียนเม็ง รายมหาราช วิทยาคมจังหวัดเชียงราย ชนะ ทีมโรงเรียนศรี สำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ด้วยสกอร์ 3-0 เซต คะแนน 25-7,25-13,25-5 เวลาสำหรับการแข่ง 51 นาที จับมือสโมสรปริ้นซ์

ทีมโรงเรียนดอน ศิลาผางาม วิทยาคมจังหวัดเชียงราย ชนะ ทีมโรงเรียนบ้าน โฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดลำพูน ด้วยสกอร์ 3-0เซต คะแนน 25-10,25-18,25-21 เวลาในการแข่ง 57 นาที,

โรงเรียนกีฬา หน่วยงานบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ชนะ ทีมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายจังหวัดเชียงราย ด้วยสกอร์ 3-0เซต คะแนน 25-6,25-13,25-17 เวลาในการแข่งขัน 53นาที

แข่งตบเก็บชัย

การแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชน เอสวัวล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์ที่เมืองไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31)

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-8 พ.ย. 2563 ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่งผลการแข่งขันดังนี้

ชนิดกลุ่มหญิง รอบแรก สถานศึกษาวังดวงจันทร์มวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ชนะ กลุ่มโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงรายด้วยสกอร์ 3:0 เซตคะแนน 25:3,25:8,25:7 เวลาสำหรับเพื่อการแข่งขัน 40 นาที วอลเลย์บอล

แข่งตบเก็บชัย สถานที่เรียน เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงรายชนะ ทีมโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดลำพูนด้วยสกอร์ 3:0 เซตคะแนน 25:9,25:15,25:9 เวลาในการแข่งขัน 52นาที

สถานศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ชนะ ทีมโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงราย ด้วยสกอร์ 3:0 เซตคะแนน 25:4,25:14,25:10 เวลาสำหรับการแข่งขัน 31นาที

สถานศึกษา ดอนหินผาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงรายชนะ ทีมสถานศึกษาศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ด้วยสกอร์ 3:0 เซตคะแนน 25:12,25:10,25:9 เวลาสำหรับเพื่อการแข่ง 57นาที

ทีมชาย รอบแรก สาย E ทีมโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่านชนะ ทีมสถานที่เรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงรายด้วยสกอร์ 3:0 เซต คะแนน 25:18,25:15,25:14 เวลาในการแข่งขัน 59 นาที

วอลเลย์บอลยุวชน ชายชิงแชมป์เอเชีย หรือ วอลเลย์บอลชา ยชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นการแข่งขัน วอลเลย์บอล ชายในทวีป เอเชียและ โอเชียเนีย ดูบอลสด

อยู่ภายใต้ การกำกับ ของสมาพันธ์ วอลเลย์บอลเอเชีย (เอวีซี) ซึ่งเป็นองค์กรกีฬา ระหว่างประเทศ การแข่งขัน จัดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1997 ได้รับการจัดขึ้น เป็นประจำ ทุกสองปี โดยจะมี เพียงสองทีม ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าวอลเลย์บอลชาย ชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี