วิกกี้ เซลิเกอร์ – สเวนสันเป็นโค้ชในปี 2559 ทาราลีหลานสาวของเธอ วิกกี้

วิกกี้ การแพร่ ระบาด ของโรค โคโร นาไว รัสทำ ให้บีค กี้เซลิ เกอร์ – สเวน เป็นผู้ ฝึกสอน

วอลเลย์ บอลฮอพ กินส์เป็น ระยะ เวลา นานเป็น ครั้งแรก ในรอบ หลายปี เธอคิด ว่ามัน

ไม่เลว เซลิเกอร์-สเวน สัน ประกาศ เมื่อวัน พฤหัสบดี ว่าเธอ กำลัง ก้าวลง จากการ ผู้เล่นต่างชาติของรัสเซีย

เป็นครู ฝึกหลัง จาก 25 ปีที่ หางเสือ เธอนำ พวกเขา ไปสู่ การเดิน ทางทัวร์ นาเมนต์ ห้าครั้ง

รวมถึง สามครั้ง ติดต่อ กันตั้ง แต่ปี 2015 ถึง 2017 เธอเป็น โค้ชของ สมาคม วอลเลย์ บอล

แห่ง รัฐมิน นิโซ ตาโค้ช แห่งปี 2550“ เมื่อทุก อย่างถูก ปิดตัว ลงเรา

จึงอยู่ ที่บ้าน มากขึ้น และทำ ให้ฉัน มีโอ กาสมอง ชีวิต ผ่านมุม มองที่ ต่างออกไป” เซลิ เกอร์ – สเวน สันซึ่ง ลูกสาว ของเขา เคยเป็น อดีตดา รานัก เลงชาว โกเฟอร์

วิกกี้

มันเป็น โอกาส ที่จะ มองชี วิตและ ดูว่า วอลเลย์ บอลเข้า กันได้ ดีแค่ไหน

ฉันพร้อม ที่จะ เป็นแม่ และดู แลลูก สามคน ที่ฉัน มีที่ บ้าน ” เหตุผล หนึ่งที่ ทำให้

เธอตัด สินใจ ไม่สน ใจพ่อ แม่ของ เธอเธอ พูด “ ฉันดู แลพวกเขา พวกเขา อายุ 88 และ

84 ปี พวกเขา ยังมี ชีวิต อยู่อย่าง อิสระ แต่ฉัน เป็นผู้ ช่วยของ พวกเขา ฉันไป ซื้อของ ที่ร้าน ขายของ ชำขับ รถพา พวกเขา ไปส่ง ที่นัดหมาย “เธอกล่าว วอลเลย์บอล

ซึ่งเป็น โค้ชวอล เลย์บอล จูเนียร์ ในยุค สำหรับ ออโรรา กล่าวว่า เธอไม่ แน่ใจ ว่าเธอ จะยัง คงทำ เช่นนั้น เมื่อฤดู กาลของ สโมสร เริ่มต้น อีกครั้ง ในปลาย ฤดูใบ ไม้ร่วง

ถามเมื่อ เธอคาด ว่าจะ เริ่มการ ฝึกที่ ขาดหาย ไปเธอ โพล่ง“ วันนี้! ฉันเข้า ยิมทุก เดือนสิง หาคม ตั้งแต่ อายุ 14 ” เมื่อมี การประ กาศข่าว กล่าวว่า โทรศัพท์ ของเธอ

ระเบิด ด้วยข้อ ความและ โทรศัพท์ จากเพื่อน และผู้ เล่นเก่า “ ฉันคิด ว่าฉัน ร้องไห้ เมื่อวาน นี้

ทั้ง หมด มันหวาน อมขมกลืน แต่มี ความสงบ ในตอนเช้า ฉันไม่ ได้ตั้ง ใจจะ เป็นโค้ช ของโรง เรียน

มัธ ยมเป็น เวลา 25 ปี – เป็นงาน ฝึกสอน หัวคน แรกของ ฉันที่ วิทยาลัย หลังจากหลายปีในการดูแลคนอื่นฉันพร้อมที่จะดูแลตัวเองและดูว่าบทต่อไปในชีวิตของฉันเป็นอย่างไร” ดูบอลสด