นำชื่อเสียงสู่บ้านเกิด สามารถคว้าแชมป์ วีลีก มาครองได้สำเร็จ

นำชื่อเสียงสู่บ้านเกิด โดยนักตบสาวทีม ชาติไทยวัย 27 ปี ได้เดินทางเข้าพบ กฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่
ไทย ประจำนครโอซาก้า และคณะทีมงาน เพื่อมอบเสื้อ ยืดฉลองแชมป์ และลายเซ็นเป็น ที่ระลึกด้านกงสุลใหญ่
ไทย ยังได้กล่าวแสดง ความยินดีกับสโมสรเจ ทีมาร์เวลลัส ที่สามารถคว้าแชมป์ มาครองได้

พร้อมกันนี้ยัง ชื่นชมทัดดาว ที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียง ให้แก่ประเทศไทย ที่ทำให้คนญี่ปุ่นสนใจ และรู้จักนักกีฬา
ไทยมากขึ้น รวมถึงทำให้และ ทีมสโมสรของญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักของคน ไทยเพิ่มขึ้นด้วย เช่นกันเปรียบเสมือน
เป็นทูตกีฬาที่ ช่วยส่งเสริมความ สัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ฯ

ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมสนับสนุน นักกีฬาไทยที่ มาสร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทย ในญี่ปุ่น”แนน”
ทัดดาวนึกแจ้ง นักวอลเลย์บอล สาวทีมชาติไทย ที่ย้ายไปเล่นให้กับเจ ทีมาร์ เวลลัส สโมสรวอลเลย์บอล
อาชีพลีก แเดนญี่ปุ่น และสามารถคว้าแชมป์ วีลีก มาครองได้สำเร็จ

นำชื่อเสียงสู่บ้านเกิด

เปรียบเสมือนเป็น ทูตกีฬาที่ช่วยส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเป็นกำลัง
ใจและพร้อมสนับสนุน นักกีฬาไทยที่มา สร้างชื่อเสียงให้กับ ประเทศไทยใน ญี่ปุ่นสำหรับ ทัดดาว นึกแจ้ง
ถือเป็นผู้เล่นชาว ไทยคนที่สองที่ สามารถ คว้าแชมป์ลีก ญี่ปุ่นมาครอง ได้สำเร็จ

ต่อจาก แก้วกัลยา กมุลทะลา ที่ทำได้เมื่อปี 2020 ซึ่งที่ผ่านมามี นักตกสาวไทย เดินทางไปเล่นให้กับสโมสร
นี้ 3 ราย ประกอบด้วย อรอุมา สิทธิรักษ์ นักตบสาวรุ่น พี่ที่ไปเล่นในปี 2014 และแก้วกัลยากมุล ทะลา
เพื่อนร่วมรุ่นที่ เดินทางไปเล่นเมื่อปี 2019 ด้านกงสุลใหญ่ไทย ดูบอลสด

ยังได้กล่าวแสดง ความยินดีกับสโมสรเจ ทีมาร์เวลลัส ที่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้

พร้อมกันนี้ ยังชื่นชม ทัดดาว ที่ได้ช่วยสร้างชื่อ เสียงให้แก่ ประเทศไทย ที่ทำให้ คนญี่ปุ่นสนใจ และรู้จักนัก
กีฬาไทยมากขึ้น รวมถึงทำให้ และทีมสโมสรของญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักของคนไทย เพิ่มขึ้นด้วย เช่นกันนาย
กฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การต้อน รับทัดดาว

นึกแจ้งนัก วอลเลย์บอล หญิงทีมชาติไทย แห่งสโมสรเจ ทีมาร์เวลัส ของญี่ปุ่น หลังคว้าแชมป์วอลเลย์
บอลวีลีก ประเทศญี่ปุ่น โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความ ยินดีแก่สโมสรเจ ที มาร์เวลัส และ ทัดดาว
ที่ประสบ ความสำเร็จ สามารถคว้า แชมป์ใน ฤดูกาล 2020-2021 ของญี่ปุ่น

และได้สอบถาม เกี่ยวกับ การปรับตัว ชีวิตความเป็นอยู่ และการฝึก ซ้อมใน ญี่ปุ่นการเข้าร่วม สโมสรเจ ที
มาร์เวลัสของทัดดาว ได้ช่วยสร้าง ชื่อเสียง ให้ประเทศไทย และทำให้คน ญี่ปุ่นสนใจ และรู้จักนักกีฬา
ไทยมากขึ้น

นำชื่อเสียงสู่บ้านเกิด

รวมทั้งทำให้นักกีฬา และทีม สโมสรของญี่ปุ่น เป็นที่รู้จัก ของคนไทย เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เปรียบเสมือน
เป็นทูตกีฬาส่งเสริม ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น สถานกงสุล ใหญ่ฯ ขอเป็นกำลังใจ และพร้อม สนับสนุน
นักกีฬาไทยที่ มาสร้างชื่อ เสียงให้แก่ ประเทศไทย ในญี่ปุ่นทั้งนี้

ทัดดาวนึกแจ้ง ผู้เล่นดีกรี ทีมชาติไทย ย้ายจาก สโมสรวอลเลย์ บอลขอน แก่นสตาร์ เข้าร่วมเล่นให้
สโมสรเจ ทีมาร์เวลัส เป็นนักกีฬา วอลเลย์บอล หญิงชาวไทยคนที่ 3 ของสโมสรต่อจาก
อรอุมาสิทธิรักษ์ และแก้วกัลยา กมุลทะลา เป็นได้ทุกอย่าง| วอลเลย์บอล